Wettelijke vermeldingen

We danken u voor uw bezoek aan de website STIHL

U vindt alle wettelijke informatie in de tabs hieronder.

Het STIHL team

Beleid betreffende de gegevensbescherming

We danken u voor uw belangstelling voor onze website. De bescherming van uw privacy is heel belangrijk voor ons. Hieronder vindt u uitvoerige informatie over de omgang met uw gegevens.

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Andreas Stihl NV met maatschappelijke zetel te Veurtstraat 117, 2870 Puurs en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0427.714.768 (hierna: “STIHL”).

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Persoonsgegevens
Wanneer u onze website bezoekt, registreren we de naam van uw provider, de website waar u vandaan komt, de pagina's die u op opze website raadpleegt en de duur van uw bezoek. Die gegevens worden uitsluitend voor statistische doeleinden verzameld. De website maakt gebruik van cookies en van actieve onderdelen (bijv. JavaScript). Dat stelt ons in staat om onze website aan de behoeften van onze bezoekers aan te passen. U kunt uw browser instellen om cookies te weigeren of om de actieve bestanddelen niet uit te voeren. We wijzen er echter op dat dit bepaalde functies kan wijzigen.

In bepaalde situaties, bijv. wanneer u een catalogus aanvraagt, hebben we uw persoonsgegevens nodig om uw vraag te kunnen behandelen. Het staat u vrij om die formulieren in te vullen. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Direct marketing
De persoonsgegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan STIHL uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot STIHL, haar producten en/of diensten. STIHL kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door STIHL bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

Bescherming van de persoonsgegevens
ANDREAS STIHL AG & Co. KG neemt technische en administratieve maatregelen om uw gegevens tegen ongewilde wijzigingen, verlies of niet-geoorloofde toegang en verspreiding te beschermen. In geen geval kan STIHL aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Aanpassing en informatie
Als uw persoonsgegevens veranderen of als we niet de juiste gegevens hebben, zijn we graag bereid om uw gegevens aan te passen. Als u dat wenst, bezorgen we u uw persoonsgegevens waarover we beschikken. Uw aanvraag met als referentie "Gegevensbescherming" stuurt u naar het volgende adres:

Nederland:
Andreas Stihl NV
Verlengde Poolseweg 16
NL-4818 CL Breda
T: +31(0)88/ 73 03 900
info@stihl.nl

België:
Andreas Stihl NV
Veurtstraat 117
B-2870 Puurs
T: +32(0)52/30 00 80
info@stihl.be

Verbetering, verwijdering en beperking
U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ANDREAS STIHL AG & Co. KG. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

Recht van verzet
U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

Recht van vrije gegevensoverdracht
U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van de toestemming
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

Automatische beslissingen en profiling
De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

Gebruik van cookies
Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina´s zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. Deze website maakt gebruikt van zowel functionele of technisch noodzakelijke cookies (waarvoor wij uw voorafgaande toestemming niet nodig hebben) als niet-functionele cookies (waar uw voorafgaande toestemming wél vereist is). U kunt ervoor opteren om het gebruik van functionele of technisch noodzakelijke cookies te weigeren. In dat geval zal de website nog steeds bezocht kunnen worden, maar zullen een aantal functies niet meer kunnen worden aangeboden.
Voor niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig, welke u ons kunt geven door op de overeenstemmende knop te drukken op de banner die u bij eerste bezoek aan onze website te zien krijgt. Meer informatie hierover vindt u terug onder de rubriek Cookie Policy .

Nieuwsbrief en bestelling van drukwerk
Als u de nieuwsbrief die op de website wordt aangeboden, wenst te ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig. U kunt zich op elk moment en zonder kosten uitschrijven op deze website om de nieuwsbrief niet langer te ontvangen. Als u drukwerk bestelt, hebben wij persoonlijke gegevens van u nodig om uw aanvraag correct te kunnen verwerken. Het staat u volledig vrij om deze formulieren in te vullen. Uw gegevens worden telkens slechts in de daarvoor vereiste mate gebruikt. Indien nodig worden uw gegevens eventueel binnen de STIHL groep doorgegeven.

Webanalyse met Google Analytics
Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie over uw gebruik van de website die door de cookie wordt verzameld, wordt meestal doorgegeven aan een Google-server in de V.S. en wordt daar opgeslagen.

In het geval van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte echter eerst door Google ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres eerst naar een Google-server in de V.S. verzonden en daar vervolgens ingekort IP-anonimisering is geactiveerd op deze website. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere met het gebruik van de website en van het internet samenhangende diensten te verschaffen ten behoeve van de websitebeheerder.
Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door dit in te stellen in uw browser. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

U kunt het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (waaronder uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door via de volgende link de daar beschikbare plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Overdracht van webanalysegegevens
De gegevens die zijn verzameld door Google Analytics, worden daarnaast ook door Andreas Stihl NV gebruikt voor de optimalisering en verbetering van deze website.
U kunt het gebruik van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens, plus de verwerking van deze gegevens door Andreas Stihl NV voorkomen, door via de volgende link de daar beschikbare plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl Daarmee wordt ook de webanalyse met Google Analytics door de beheerder van deze website automatisch beëindigd.

Doubleclick van Google
Doubleclick van Google is een service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Doubleclick by Google maakt gebruik van cookies om u relevante reclame voor te stellen. Daarbij wordt aan uw browser een pseudoniem identificatienummer (ID) toegekend, om na te gaan welke advertenties in uw browser werden ingevoegd en welke advertenties werden opgevraagd. De cookies bevatten geen persoonsgebonden informatie. Het gebruik van DoubleClick-cookies stelt Google en zijn partnerwebsites enkel in staat om advertenties in te schakelen op basis van vorige bezoeken aan onze of andere websites op internet. De informatie die wordt gegenereerd door cookies, wordt door Google voor analyse doorgestuurd naar een server in de USA en daar opgeslagen. Google geeft enkel gegevens door aan derden op grond van wettelijke voorschriften of in het kader van de contractuele gegevensverwerking. In geen geval zal Google uw gegevens samenvoegen met andere gegevens die door Google geregistreerd zijn.

Door gebruik te maken van onze websites verklaart u zich ermee akkoord dat gegevens over u worden ingezameld door Google, en stemt u in met de hierboven beschreven wijze waarop die gegevens worden verwerkt, en de vermelde doelstelling. U kunt de opslag van cookies verhinderen door uw browsersoftware overeenkomstig in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze websites volledig zult kunnen gebruiken. Meer informatie over gegevensbescherming bij DoubleClick vindt u hier: https://www.google.com/intl/nl/policies/.
U kunt bovendien de registratie van de gegevens die door cookies worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de webpagina's bij Google evenals de verwerking van die gegevens door Google verhinderen, door op https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=nl, de browser plug-in die beschikbaar is onder advertentie-instellingen, extensie voor afmelding voor DoubleClick, te downloaden en te installeren.

Tag Manager van Google
Google Tag Manager is een service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google”) waarmee tags kunnen worden aangemaakt, bijgewerkt en beheerd.

Tags zijn kleine codefragmenten op onze website, die onder meer dienen om verkeer en bezoekersgedrag te meten, om de impact van online reclame en sociale kanalen te bepalen.

Als u onze website bezoekt, wordt de actuele tag-configuratie naar de browser van de gebruiker gestuurd. Die configuratie bevat dan instructies voor tags die geactiveerd moeten worden. Er worden geen persoonsgebonden gegevens geregistreerd. De tool zorgt er echter voor dat andere tags worden geactiveerd, die op hun beurt in bepaalde omstandigheden gegevens registreren. Meer informatie over de werking van Google Tag Manager vindt u hier: https://support.google.com/tagmanager/answer/2772432?hl=nl&topic=2574304&ctx=topic en in de handleiding: https://www.google.be/tagmanager/use-policy.html

Google webfonts
Om de informatie op deze website visueel beter te kunnen weergeven, gebruiken we Google Webfonts (https://fonts.google.com/specimen/Roboto en https://fonts.google.com/specimen/Roboto+Condensed).

De webfonts worden daarbij naar het scherm van de browser doorgegeven om ze voor de weergave te kunnen gebruiken. Indien de browser de Google Webfonts niet ondersteunt of de toegang ertoe verhindert, wordt de tekst in een standaard lettertype weergegeven.

De licentie voor de Google Webfonts „Roboto“ en „Roboto Condensed“ is verleend onder Apache, versie 2.0:
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Informatie over de privacy kan u in het Google Privacy Center raadplegen op
http://www.google.com/intl/de-DE/policies/privacy/

Sociale media en sociale plug-ins
Wij bieden u ook via onze pagina´s op de sociale media (Facebook, LinkedIn, YouToube, Google+, Instagram) uitgebreide persoonlijke support. Als u via een van deze sociale media een vraag aan ons stelt, sturen wij deze vraag door naar de betreffende afdeling. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden van uw vraag, en worden niet aan derden doorgegeven.
Als u via de sociale media contact wilt opnemen met ons, moet u zich bij de betreffende dienst aanmelden. Hierbij worden uw persoonlijke gegevens eventueel verzameld, opgeslagen en gebruikt door de bedrijven achter de betreffende dienst. Wij hebben geen enkele invloed op de soort, de omvang en de verwerking van deze gegevens.

Op onze internetpagina´s vindt u aanvullende sociale plug-ins die u kunt gebruiken. Dit zijn onder meer:
Knop Delen van Facebook, Knop +1 van Google Plus en Twitter-knop. Deze knoppen worden aangeboden door de Amerikaanse bedrijven: Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) Google Inc., (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Twitter. Inc., (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)

Als u via onze internetpagina´s een website bezoekt, die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de server van het betreffende bedrijf. De inhoud van de plug-in wordt van hieruit rechtstreeks naar uw browser gestuurd en aan de website gekoppeld. Wij hebben geen enkele invloed op de omvang van de gegevens die door het betreffende bedrijf worden verzameld via deze plug-ins. Wij informeren u hierover naar ons beste weten.

Via de gekoppelde plug-ins kunnen de betrokken bedrijven de informatie verzamelen die u via de betreffende pagina van onze website hebt opgevraagd. Als u bij een van de hogergenoemde bedrijven bent aangemeld, kunnen zij uw bezoek koppelen aan uw account bij hen. Als u de plug-in gebruikt, kan de betreffende informatie van uw browser rechtstreeks worden doorgegeven aan het betrokken bedrijf, en daar worden opgeslagen. Als u geen account hebt bij de hogergenoemde bedrijven, is het toch mogelijk dat uw IP-adres door hen wordt opgevangen en opgeslagen.

Het is dus niet onmogelijk dat alle bezoekers van onze website aan de hand van hun IP-adres en de opgeroepen URL worden geïdentificeerd door de hogergenoemde bedrijven, ook als ze de plug-ins niet aanklikken en ook als ze geen gebruikersaccount hebben bij deze bedrijven. Uw bezoek aan onze internetpagina´s kan dus eventueel worden gevolgd door deze bedrijven.

Als u meer wilt weten over het doel en de omvang van deze gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van uw gegevens door deze bedrijven, evenals uw rechten en instelmogelijkheden inzake de bescherming van uw privacy, raadpleegt u de informatie over gegevensbescherming van: Facebook: http://www.facebook.com/policy.php. Google: https://www.google.be/intl/nl/policies/privacy/ Twitter: https://twitter.com/privacy

Als u bent geregistreerd bij een van de hogergenoemde bedrijven en niet wilt dat zij via onze internetpagina´s gegevens over u verzamelen en koppelen aan de bij hen bekende gegevens, moet u zich bij hen afmelden voordat u onze pagina´s opent.

Gebruik van AddThis Plugins
Op onze website worden ook zogenaamde Social Plug-ins („Plug-ins“) van de Bookmarking-dienst AddThis gebruikt, die door AddThis LLC, Inc. 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, USA („AddThis“) wordt beheerd. De plug-ins zijn meestal aangeduid met een AddThis-logo, bijvoorbeeld in de vorm van een wit plusteken op een oranjekleurige achtergrond. Een overzicht van de AddThis-plug-ins vindt u hier: https://www.addthis.com/get/.

Als u een pagina van onze website opvraagt die zo'n plug-in bevat, maakt uw browser meteen verbinding met de servers van AddThis. De inhoud van de plug-in wordt door AddThis rechtstreeks naar uw browser doorgestuurd en in de site geïntegreerd. Door de integratie ontvangt AddThis de informatie die uw browser op de overeenkomstige webpagina van onze website heeft opgevraagd en wordt er een cookie opgeslagen op uw eindapparaat voor de identificatie van uw browser. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van AddThis in de USA doorgestuurd en daar opgeslagen. AddThis gebruikt de gegevens voor de aanmaak van anoniem gemaakte gebruikersprofielen die als basis dienen om de bezoekers van websites met AddThis-plug-ins gepersonaliseerde en relevante reclame te bezorgen.

Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van een website geen kennis krijgen van de inhoud van de doorgegeven gegevens, noch van hun gebruik door AddThis. Doel en omvang van de gegevensinzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door AddThis vindt u in de toelichting over gegevensbescherming van AddThis:http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

Als u in de toekomst protest wilt aantekenen tegen de gegevensinzameling door AddThis, dan kunt u een zogenaamd Opt-Out-cookie plaatsen, dat u via volgende link kunt downloaden: http://www.addthis.com/privacy/opt-out. U kunt ook volledig voorkomen dat er AddThis plug-ins met Add-Ons voor uw browser worden gedownload, bijv. met de script blocker „NoScript“ (http://noscript.net/).

Privacycommissie
Ieder land beschikt over een Privacycommissie die waakt over de bescherming van uw privacyrechten. Wij hebben aangifte gedaan met betrekking tot deze verwerking van persoonsgegevens bij de bevoegde Privacycommissie. U kunt ook steeds bij deze Privacycommissie terecht indien u vragen mocht hebben omtrent privacy.

U beschikt daarnaast over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie.
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

Andreas Stihl NV

Nederland:
Andreas Stihl NV
Verlengde Poolseweg 16
NL-4818 CL Breda
Telefoon: +31(0)88/ 73 03 900
info@stihl.nl

België:
Andreas Stihl NV
Veurtstraat 117
B-2870 Puurs
Telefoon: +32(0)52/30.00.80
info@stihl.be

 

 

Inhoud van de site

Laatste versie: 23/06/2016

Deze “Gebruiksvoorwaarden” zijn van toepassing op het gebruik van onze website.

Lees aandachtig deze Gebruiksvoorwaarden. Ze bevatten de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van onze Website.

De laatste versie van de Gebruiksvoorwaarden is te allen tijde beschikbaar op de Website.

Via onze Website bieden we een platform aan om u informatie te verschaffen over onze onderneming en om onze producten, diensten en promoties kenbaar te maken.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van onze Website. Door uw bezoek aan de Website stemt u in met de bindende kracht van deze Gebruiksvoorwaarden.

U gaat er als gebruiker mee akkoord dat het gebruik van de Website of van informatie die daarin opgenomen is, uitsluitend op eigen risico gebeurt. De Website en alle materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn: "in de huidige staat" en zonder dat er garanties geleverd worden.

Wij doen alle redelijke inspanningen om op de Website correcte en bijgewerkte informatie aan te bieden. Wanneer we op de hoogte worden gebracht van eventuele fouten en onjuistheden op onze Website, worden alle redelijke middelen aangewend om die zo snel mogelijk te verbeteren. Spijtig genoeg kunnen er ondanks die inspanningen nog steeds fouten en vergissingen voorkomen. Wij kunnen echter niet waarborgen dat de Website op elk moment en in alle omstandigheden bijgewerkt en vrij van fouten is. Daarom mag u de opgenomen informatie als gebruiker niet blindelings vertrouwen. U controleert die best ook eens bij de betrokken derde partij van wie de informatie afkomstig is.

Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor een nadeel dat u mocht ondervinden als gevolg van foute, onjuiste of gebrekkige informatie of als gevolg van een gebrek aan duidelijkheid op de Website of op een website van derden waarnaar wordt verwezen. Bovendien gaat u ermee akkoord dat het downloaden van informatie of het op een andere wijze verkrijgen van informatie door het gebruik van de Website naar eigen goeddunken en op eigen verantwoordelijkheid gebeurt. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem en voor het verlies van gegevens dat het gevolg is van het downloaden van informatie.

Onze Website kan links naar websites van derden bevatten. Dit betekent niet noodzakelijk dat wij deze websites aanbevelen, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze sites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geven wij enige waarborg over de geschiktheid, juistheid of volledigheid van deze websites. Wij aanvaarden in geen geval enige aansprakelijkheid voor schade in het kader van uw bezoek aan deze websites.

We stellen alles in werking om toegang te verlenen tot onze Website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen we echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen we alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen door ons.

We besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de aanwezigheid van de links naar andere websites en derde partijen en aan de behoorlijke werking ervan. We kunnen echter niet garanderen dat deze links altijd werken. In geval van normaal aanvaardbare verstoring van de werking van deze links doen we al het mogelijke om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dit kan in geen geval aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding of sanctie.

U aanvaardt en erkent dat de Website foto's, afbeeldingen, grafieken, tekeningen, tekst en andere materiaal kan bevatten (hierna: "Materialen") die beschermd zijn als intellectuele eigendomsrechten van ANDREAS STIHL N.V. of diens verbonden vennootschap, of van derden. Als gebruiker krijg je van ons een niet-exclusief recht om de Websites te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Dat betekent dat je de website mag bekijken en de informatie mag downloaden, dat je van deze informatie kennis mag nemen en ze in het kader van de diensten die op de website worden aangeboden op een normale wijze mag reproduceren en gebruiken. Elk toegestaan gebruik van informatie houdt in dat de bron van de informatie steeds op een zichtbare en duidelijke manier wordt vermeld. Behoudens wat hierboven vermeld is, is het niet toegestaan om de Website (op welke manier of op welke drager dan ook) geheel of gedeeltelijk te kopiëren, aan te passen, te vertalen, te verkopen, te verhuren, uit te lenen, mede te delen aan een publiek of zelfs afgeleide werken van voormelde elementen te creëren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming.

Het opslaan van informatie van onze Websites in een database is uitdrukkelijk verboden, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.

U mag zonder onze toestemming wel onze artikels gebruiken of reproduceren als privé persoon voor eigen gebruik, of als bedrijf voor beperkt, intern en niet-commercieel gebruik. Voor meer informatie hierover kan u terecht op www.reprocopy.be

Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, dragen gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten die zij kunnen laten gelden op o.a. teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beelden, geluid en data die door de gebruikers worden geplaatst op onze Website of die door gebruikers aan ons worden verzonden om ze te plaatsen om op onze Website, onherroepelijk aan ons over.

U verbindt u ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit onze Website bestaat, of een deel ervan, te kopiëren, te bewerken, uit te baten of door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken. Deze elementen zijn onder andere het merk, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo’s, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de muziek, de kleurcombinaties, de slogans, de lay outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de Website en van onze dienst.

Als we deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen, is de nieuwe versie beschikbaar op onze Website en is deze nieuwe versie van toepassing vanaf je eerstvolgende bezoek aan onze Website. Vanaf dat ogenblik word u geacht hiervan kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan. Het is dus van belang bij elk bezoek aan de Websites de datum van aanpassing hierboven vermeld, na te gaan.

De nietigheid van één of meerdere bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden doen geen afbreuk aan de geldigheid, de toepasselijkheid en het dwingende karakter van de overige bepalingen. Als één of meerdere bepalingen op basis van een wet, een reglement of een definitieve uitspraak van een bevoegde rechtbank ongeldig geacht of verklaard worden, zullen de overige bepalingen hun ongewijzigde kracht en draagwijdte behouden. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door een nieuwe bepaling die zo veel mogelijk de oorspronkelijke doelstellingen van de ongeldige bepaling kan bewerkstelligen.

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. De Nederlandstalige rechtbanken te Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden.

Elke feedback met betrekking tot de Websites of betwisting dient aangetekend aan het hierboven vermelde adres te worden verzonden. Elke mededeling van ons aan u gebeurt via de Websites of per e-mail, naar onze keuze en mogelijkheid.

In geval van enige tegenstrijdigheid tussen de verschillende juridische documenten, hebben de Algemene Voorwaarden voorrang op alle normen; de Privacy- & Cookieverklaring heeft voorrang op deze gebruiksvoorwaarden.

 

Cookies op de STIHL website

Wij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bezorgen. Als u doorgaat zonder uw instellingen te wijzigen dan gaan wij ervan uit dat u akkoord bent om cookies van de STIHL website te ontvangen. Niettegenstaande kan u deze instellingen te allen tijde wijzigen.

OK