STIHL accutechnologie

FAQ – Veel gestelde vragen

STIHL AccuSysteem

Wat is de levensduur van oplaadbare accu's?

Men kan de levensduur van oplaadbare accu's niet veralgemenen omdat dit afhankelijk is van:

 • Een correct gebruik van de accu
 • Het onderhoud en de bewaring van de accu
 • Het aantal laadcycli (een laadcyclus is een volledige laadbeurt van 0% naar 100%)
 • De natuurlijke veroudering van de lithium-ioncellen na verloop van tijd

Bijvoorbeeld, de STIHL accu's van het AP systeem kan je tot 1200 keer volledig opladen.

STIHL PRO AccuSysteem gebruiksscenario

Professional Privégebruiker
Laadcycli per jaar 2 laadcycli per werkdag = 440 laadcycli per jaar* 10 laadcycli per maand = 120 laadcycli per jaar
Tijd vereist voor 1200 laadcycli: ongeveer 2,5 jaar** ongeveer 10 jaar**

* uitgaande van 220 werkdagen

** ervan uitgaande dat u de accu altijd correct gebruikt, onderhoudt en opbergt

Wat zijn de voordelen van de 36V-technologie?

De vermelde spanning zegt op zich niets over het vermogen van de accu's of de accumachines.

Vermogen wordt gedefinieerd als het product van spanning en stroom:
Vermogen (Watt) = spanning (Volt) x stroomsterkte (Ampère) --> W = V x A

De interactie tussen spanning en stroom en de technische implementatie van het totaalsysteem bepalen de prestaties van de accumachine.

In het geval van handgedragen accumachines zijn een compacte bouw en gewicht cruciaal voor het gemak van de gebruiker. Vanuit technisch oogpunt zijn er bepaalde beperkingen als het gaat om het compact maken van producten:

 • Men kiest voor een hoge spanning (bijvoorbeeld 80 V) en kan technisch gezien alleen lage elektrische stromen gebruiken omdat het aantal componenten en het gewicht anders zouden toenemen.
 • Anderzijds beperkt men zich tot een nog steeds betekenisvolle hoge spanning (36 V), die technisch gezien hoge elektrische stromen mogelijk maakt en het aantal componenten en het gewicht kan beperken.

Net als veel andere gevestigde fabrikanten van accumachines heeft STIHL gekozen voor een systeem met een maximale spanning van 36 V. Deze hoge spanning, die technisch zinvol is en hoge elektrische stromen toelaat, garandeert hoge prestaties en de toekomstige duurzaamheid van de accumachines. Accumachines zijn compact, licht en robuuster omdat ze minder elektrische componenten gebruiken.

Bovendien biedt STIHL een efficiënt en krachtig totaalsysteem met bijbehorende componenten:

 • De intelligente motorregeling garandeert een constant hoog vermogen gedurende de volledige looptijd.
 • De energietoevoer naar de elektromotor wordt actief gecontroleerd in reactie op het type toepassing. Volledig vermogen wordt altijd beschikbaar gesteld voor extreme toepassingen. De stroom wordt echter automatisch verminderd als dit niet nodig is voor de huidige toepassing. Op deze manier wordt de energie in de accu optimaal benut en wordt de looptijd van een enkele lading verlengd.
 • Efficiënte accu's in een compact ontwerp en verkrijgbaar in verschillende versies (met een hoge energie-inhoud of laag gewicht) zorgen voor een lange looptijd en gebruiksgemak.
 • Snijuitrustingen ontworpen om te passen bij het accuproduct. Zo garandeert de ¼" P-zaagketting optimale prestaties bij elke toepassing.

Uiteindelijk bepalen de energie-inhoud van de accu en de efficiëntie en implementatie van het totaalsysteem altijd de looptijd en prestaties. Om deze reden hebben systemen met 56 V of 80 V geen voordelen ten opzichte van het STIHL AccuSysteem met 36 V.

Hoe hoog is het vermogen van accumachines vergeleken met benzinemachines?

STIHL biedt machines met verschillende soorten aandrijving. Elektrische en accumachines en klassieke benzinemachines.

Prestatiespecificaties en de methoden voor het bepalen van het vermogen verschillen per type aandrijving:

 • Benzine: het mechanische uitgangsvermogen wordt vermeld
 • Elektrisch: het elektriciteitsverbruik (nominale waarde) wordt vermeld

Deze vermogensspecificaties zijn vastgesteld voor de twee types aandrijvingen, maar omdat ze van elkaar verschillen kunnen ze niet rechtstreeks met elkaar worden vergeleken. Daarom is een vergelijking van de prestaties, bv. tussen een benzinekettingzaag en een elektrische kettingzaag niet mogelijk of zinvol.

De vergelijking is zelfs nog moeilijker met accumachines. In dit geval hebben fabrikanten nog geen standaardmethode voor het specifiëren van het vermogen vastgesteld.

De situatie wordt nog complexer als men accumachines wil vergelijken met benzinemachines vanwege de verschillen in gedrag tijdens het gebruik. De elektrische motor van de accumachine produceert bijvoorbeeld een hoog koppel, zelfs bij een laag toerental. In moeilijke situaties, bv. wanneer de snijuitrusting enigszins wordt afgekneld, voelt de accumachine krachtiger aan dan een vergelijkbare benzinemachine en loopt ze niet zo snel vast. Een vergelijking zou daarom weinig betekenis hebben en kan het waargenomen vermogen dat beschikbaar is in verschillende werksituaties niet weerspiegelen.

Hoe worden de accu's beschermd tegen thermische en energiegerelateerde invloeden?

Stroom- en spanningscontrole

 • Vermindering van het motortoerental als de snijuitrusting is geblokkeerd

Temperatuurcontrole

 • Signalering en automatische uitschakeling in het geval van een te hoge temperatuur

Spanningscontrole van individuele cellen

 • Geen overlading mogelijk tijdens het laden
 • Geen volledige ontlading mogelijk tijdens het gebruik

Opladen

Hoe lang duurt het om accu's op te laden?

Wat betekenen de laadtijden van 80% en 100%?

De specificaties 80% en 100% hebben betrekking op de laadstatus van de accu. De bijbehorende laadtijd geeft aan in hoeveel minuten een lege accu deze laadstatus bereikt.

Ongeveer een derde van de laadtijd is vereist voor de laatste 20%. De reden hiervoor is dat de accu niet kan worden opgeladen tot 100% bij een constante hoge laadstroom. De laadstroom daalt tegen het einde continu om de cellen te beschermen en hun prestaties gedurende vele laadcycli te behouden. Daarom is een in verhouding langere periode vereist om het laatste percentage van de capaciteit te laden. Het is mogelijk om met STIHL accumachines te werken en het volledige vermogen te gebruiken, zelfs als de accu niet volledig is opgeladen.

Waarop moet ik letten tijdens het laden van de accu?

Je kan de accu op elk moment opladen, ongeacht de laadstatus, bijvoorbeeld tijdens een werkonderbreking. Er is geen geheugeneffect, d.w.z. dat u de accu uit de lader kunt halen zelfs voordat deze volledig is opgeladen.

 • Laad de accu op in een droge en afgesloten ruimte bij een omgevingstemperatuur tussen +5°C en +40°C.

Is het gebruik van een snellader schadelijk voor de accu op de lange termijn?

Het gebruik van een snellader heeft geen nadelig effect op de levensduur van de accu.

De accu en lader zijn intelligent verbonden tijdens het hele laadproces. Beide componenten bepalen gezamenlijk het optimale laadproces en worden gecontroleerd door het accubeheersysteem. Dit voorkomt dat de cellen in de accu worden beschadigd door te hoge laadstromen en temperaturen.

Is het normaal dat de accu en/of lader warm worden tijdens het laden?

De temperatuur van de accu en lader nemen toe tijdens het laadproces.

De temperatuur wordt gedurende het gehele laadproces bewaakt. Als de temperatuur een bepaalde limiet overschrijdt, wordt het laadproces automatisch onderbroken tot de temperatuur tot het goedgekeurde niveau is gedaald. Het laadproces wordt dan automatisch voortgezet. Dit voorkomt dat de accu en de lader oververhit raken.

De laders AL 300 en AL 500 zijn uitgerust met een ventilator die automatisch wordt in- en uitgeschakeld om de lader en de accu actief te koelen tijdens het laadproces. Op laders van de eerste generatie werkt de ventilator continu.

Onderhoud, verzorging, opslag

Waarop moet ik letten bij het verzorgen en onderhouden van accu's?

STIHL accu's hebben geen onderhoud nodig.
Maak een vuile accubehuizing schoon met een vochtige doek.

Waarop moet ik letten bij het bewaren van accu's?

Controleer de volgende punten wanneer je de accu bewaart:

 • De accu bevindt zich buiten het bereik van kinderen
 • De accu is schoon en droog
 • De accu bevindt zich op een afgesloten plaats
 • De accu wordt gescheiden van het product en de lader bewaard
 • De accu zit in een niet-geleidende verpakking
 • Temperatuurbereik voor AK, AP, AR accu's: -10°C tot +50°C
 • Temperatuurbereik voor machines met ingebouwde accu: 0°C tot +50°C
 • Temperatuurbereik voor de accu in de HSA 25 gras- en buxusschaar: 0°C tot +40°C

Waarom moet ik de accu bewaren met een laadstatus tussen 40% en 60%?

STIHL adviseert om de accu of de machine met een ingebouwde accu te bewaren met een laadstatus tussen 40% en 60% (2 groene led's branden) als ze langer dan 1 maand niet worden gebruikt. Dit voorkomt een volledige ontlading tijdens de opslag over een periode van meerdere jaren. Bovendien wordt de natuurlijke veroudering van de lithium-ioncellen geminimaliseerd, wat een positief effect heeft op de levensduur van de accu.

Kan de accu leeg raken tijdens de opslag?

Ja, de accu kan in theorie volledig leeg raken tijdens de opslag. De zelfontlading bedraagt ongeveer 1% tot 3% per jaar.

STIHL adviseert om de accu of het product met een ingebouwde accu te bewaren met een laadstatus tussen 40% en 60% (2 groene led's branden) als ze langer dan 1 maand niet worden gebruikt. Dit voorkomt een volledige ontlading tijdens de opslag over een periode van meerdere jaren. Bovendien wordt de natuurlijke veroudering van de lithium-ioncellen geminimaliseerd, wat een positief effect heeft op de levensduur van de accu.

Moet ik de accu opladen tijdens de opslag?

Je hoeft de accu tijdens de opslag niet opnieuw te laden als deze regelmatig wordt gebruikt. Zelfs een lege accu kan maandenlang worden bewaard zonder schade op te lopen bij volledige ontlading.

STIHL adviseert om de accu of het product met een ingebouwde accu te bewaren met een laadstatus tussen 40% en 60% (2 groene led's branden) als ze langer dan 1 maand niet worden gebruikt. Dit voorkomt een volledige ontlading tijdens de opslag over een periode van meerdere jaren. Bovendien wordt de natuurlijke veroudering van de lithium-ioncellen geminimaliseerd, wat een positief effect heeft op de levensduur van de accu.

Toepassing

Hoeveel werk kan ik verrichten per laadbeurt (zagen in hout, m² gazon enzovoort)?

Klik hier voor een overzicht

Normaal gesproken hebben de machines van het AP systeem een ​​langere looptijd in vergelijking met de machines van het AK systeem, omdat de accu's STIHL AP en STIHL AR over het algemeen een hogere energie-inhoud hebben.

Het belangrijkste doel bij het werken met de machines van het AP systeem is efficiëntie en de voortgang van het werk. Door hun hoge prestaties krijgen de producten meer gedaan in een veel kortere tijd.

Wat is de looptijd van de accumachines?

Waarom kan ik langer werken met een STIHL AR accu dan met een STIHL AP accu?

De accu's hebben een verschillende energie-inhoud. Die wordt bepaald door het aantal gebruikte cellen, de spanning van de afzonderlijke cellen en de beschikbare lading van de individuele cel. Hoe hoger de energie-inhoud van een accu, hoe langer de looptijd van de accumachine.

Om deze reden kan je een accumachine met een STIHL AR accu veel langer gebruiken dan een machine met een STIHL AP accu.

In welk temperatuurbereik kan ik de accu gebruiken?

Je kan de accu's binnen het volgende temperatuurbereik gebruiken:

 • STIHL AK, AP, AR accu's -10°C tot +50°C
 • Machines met een ingebouwde accu: 0°C tot +50°C
 • Accu van de HSA 25 gras- en buxusschaar: 0°C tot +40°C

Kan ik de accuproducten gebruiken in de regen of in natte omstandigheden?

* Neem de informatie in de gebruikshandleiding van de ruggedragen STIHL AR accu en de STIHL ASA snoeischaar in acht. De STIHL KGA accuveegmachine is niet geschikt voor gebruik in regen of natte omstandigheden.

Hoe beïnvloedt de zoute lucht van de kust de accu en de accuproducten?

Zoute lucht kan een negatief effect hebben op de levensduur van de accu en de accumachine. De effecten kunnen verschillen afhankelijk van de gebruiksduur en het zoutgehalte van de lucht.

Om corrosie van de elektrische contacten te voorkomen, bewaar je de accu en het accuproduct als volgt:

 • Bewaar de accu en het accuproduct in een schone en droge omgeving
 • Bewaar de accu en het accuproduct op een afgesloten plaats
 • Bewaar de accu gescheiden van het accuproduct en de lader in een niet-geleidende verpakking

Aankoop

Wat zijn de voordelen van het aankopen van een accumachine?

De accumachines van STIHL onderscheiden zich door de volgende kenmerken:

 • Ze zijn gemakkelijk te starten
 • Ze zijn stil en kunnen ook worden gebruikt in geluidsgevoelige omgevingen
 • Ze zijn licht
 • Ze produceren geen uitlaatgassen
 • Omgaan met brandstof is niet nodig
 • Accuproducten zijn robuust en vergen weinig onderhoud
 • Dankzij het modulaire systeem kunt u één accu gebruiken voor verschillende accumachines
 • Normaal gesproken is gehoorbescherming niet nodig tijdens het gebruik*
 • In de regel zijn de trillingen die optreden en de fysieke belasting op de gebruiker tijdens het werk laag.

* Neem de informatie in de gebruikshandleiding van het accuproduct in acht.

Hoe hoog zijn de aankoop- en gebruikskosten van accumachines in vergelijking met benzinemachines?

De aankoopprijs van een accuproduct, inclusief accu en lader, is vaak hoger dan de prijs van een vergelijkbaar benzineproduct. De bedrijfskosten zijn echter veel lager omdat u geen brandstof of bougies nodig hebt voor het gebruik.


Uitgaande van een correct gebruik zorgen de hoogwaardige, duurzame accu's ervoor dat de rentabiliteitsdrempel zeker wordt bereikt tijdens de levensduur van het product. De vraag wanneer deze drempel precies wordt bereikt hangt af van een aantal factoren, zoals het accuproduct, het type gebruik, het gedrag van de gebruiker, de brandstofkosten en de gebruikte snijuitrustingen.

Het kopen van extra accuproducten van hetzelfde STIHL AccuSysteem maakt het kostenplaatje nog voordeliger, omdat de kosten voor de accu en lader worden bespaard. Dankzij het modulaire concept kunt u reeds gekochte accu's en de lader gebruiken voor alle andere producten van hetzelfde accusysteem.

Waarom zijn de prijzen van accumachines zo hoog?

STIHL biedt een breed scala aan accumachines in verschillende prijscategorieën - van de aantrekkelijk geprijsde STIHL lithium-ion machines met geïntegreerde accu voor gebruik in kleine tuinen en rondom het huis tot het STIHL AP systeem voor professionele gebruikers.

In principe worden alle STIHL accu's en STIHL accumachines hoogwaardig gefabriceerd en ideaal beoordeeld voor de respectievelijke gebruiksscenario's en doelgroepen.

Na de eerste aankoop wordt de aankoop van andere machines van hetzelfde accusysteem nog aantrekkelijker. Dankzij het modulaire concept kan je reeds gekochte accu's en de lader gebruiken voor alle andere machines van hetzelfde accusysteem. In vergelijking met benzinemachines zijn er geen kosten voor brandstof of bougies.

Hoelang geldt de garantie?

Garantievoorwaarden zijn landspecifiek. Je kan ze opvragen bij de lokale STIHL dealer

Waarmee moet ik rekening houden bij het wegwerpen van accu's?

Informatie over het wegwerpen van accu's is verkrijgbaar bij de STIHL dealer.

 • Neem steeds de lokale voorschriften en milieueisen in acht.